Välkommen till vår arbetsmiljö- och hälsoportal

Arbetshälsan hjälper sina kunder att skapa en miljö som ökar medarbetarnas trivsel, hälsa och effektivitet.
Vi hjälper er att ge förutsättningarna för en friskare och mer välmående personal genom våra tjänster inom:

Förebyggande hälsovård - Utveckling av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön - Rehabilitering - Friskvård

Helhetssyn
Genom vår helhetssyn, som omfattar både fritid och arbetsliv, skapas en god grund för hälsobefrämjande åtgärder. 

 

image1

Vår verksamhetsidé
- Arbetshälsan ska med kontinuitet och helhetssyn på arbetsmiljön bidra till arbetsglädje samt ökad psykisk och fysisk hälsa hos våra kundföretags anställda.
- Genom detta bidrar vi till våra kundföretags lönsamhet.
- Arbetshälsan ska finnas nära våra kundföretag.


 

 

Vårt nyhetsbrev

Ladda ner och läs Arbetshälsans senaste nyhetsbrev.

Senaste nytt

Vi håller Dig uppdaterad om sådant som är aktuellt inom arbetsmiljöområdet

Checklistor

Risker i arbetsmiljön hittar Du lättare med hjälp av Arbetsmiljöverkets checklistor